KE19 - The Artists' Autumn Exhibition 2019

In coperation with Den Frie Udstillingsbygning, Oslo Plads 1, 2100 Copenhagen Ø. Curated by Vibeke Mejlvang, Peter Land, Larissa Sansour, John Kørner & Maria Kjær Themsen. Read more about the jury here: www.ke-udstilling.dk/ke19/censorpanel.

2nd november - 17th november 2019.

You are able to see the exhibition from where you are sitting right now! That is all thanks to ARTLAND that has made a 3D tour of the exhibition space.

You can also read other articles that ARTLAND has written about the Artists' Autumn Exhibition 2019.

Click HERE, scroll down, and take a 3D Tour!

Taken From Instagram (@kunstnernes_efterarsudstilling)

MØD KE19-KUNSTNER MARÍA KRISTÍN H. ANTONSDÓTTIR 💜 “‘Untitled 6’ kommer fra serien Family Album som bunder i familiearkivet. Jeg har været optaget af hvilken betydning familiearkivet og hukommelsen har på udviklingen af ens identitet. I ‘Untitled 6’ ser i et portræt af min far da han var ung. Igennem værket har jeg undersøgt hvilken betydning en lille forskydning kan have og hvordan de ting vi oplever former os. Jeg synes det var interessant at se hvor stor en forskel det gjorde på de to portrætter at ændre vinklen bare en lille smule. Personligt synes jeg den ene er mere optimistisk men også mere sårbar, mens den anden er mere realistisk men har sværere ved at lukke folk ind.” @mariakristin.dk "Untitled 6", 2018 (fotografier på fotopapir, tråd). Foto: I DO ART Agency. #kunstnernesefterårsudstilling #ke19#photography #collage #art@denfrieudstillingsbygning

Taget fra KE's Hjemmeside: http://ke-udstilling.dk/

Kunstnernes Efterårsudstilling (KE) er en censureret udstilling for samtidskunst.

Kunstnerne Efterårsudstilling blev dannet i 1900 som et alternativ til Charlottenborgs Forårsudstilling, der på det tidspunkt kun antog værker fra akademistuderende. Siden 1900 har Efterårsudstilling levet som en demokratisk foranstaltning og en døråbner ind til den professionelle kunstverden, idet alle kan få deres værker professionelt kunstfagligt bedømt uafhængigt af netværk og baggrund.

Gennem Efterårsudstillingens historie har udstillingen bidraget med skiftende dagsordner og haft skiftende legitimitet i dansk samtidskunst. KE har gennem tiden både overrasket, udfordret, forbavset, glædet, skuffet og irriteret. Mange vigtige værker er gennem tiden blevet vist på Efterårsudstillingen, ligesom mange billedkunstnere gennem tiden har udstillet og debuteret her. Når det har fungeret bedst, har udstillingen levet som et vidnesbyrd om, hvad der rører sig i vækstlaget. Banet vejen for nye kunstneriske dagsordner, eller peget tilbage på noget væsentligt i tidligere traditioner. Noget der måske havde tabt vores opmærksomhed, der igen kan træde frem og udvide rammerne for hvad samtidskunst er eller kan være.

Photocredit: I DO ART Agency

Using Format