KE19 (The Artists' Autumn Exhibition 2019)

At Den Frie Udstillingsbygning, Copenhagen Ø. Curated by Vibeke Mejlvang, Peter Land, Larissa Sansour, John Kørner & Maria Kjær Themsen. Read more about the jury here: www.ke-udstilling.dk/ke19/censorpanel.

2nd november - 17th november 2019.

From Instagram (@kunstnernes_efterarsudstilling) 

MØD KE19-KUNSTNER MARÍA KRISTÍN H. ANTONSDÓTTIR 💜 “‘Untitled 6’ kommer fra serien Family Album som bunder i familiearkivet. Jeg har været optaget af hvilken betydning familiearkivet og hukommelsen har på udviklingen af ens identitet. I ‘Untitled 6’ ser i et portræt af min far da han var ung. Igennem værket har jeg undersøgt hvilken betydning en lille forskydning kan have og hvordan de ting vi oplever former os. Jeg synes det var interessant at se hvor stor en forskel det gjorde på de to portrætter at ændre vinklen bare en lille smule. Personligt synes jeg den ene er mere optimistisk men også mere sårbar, mens den anden er mere realistisk men har sværere ved at lukke folk ind.” Untitled 6, 2018 (fotografier på fotopapir, tråd). Foto: I DO ART Agency. 

"You are able to see the exhibition, thanks to ARTLAND that has made a 3D tour of the exhibition space.

You can also read other articles that ARTLAND has written about the Artists' Autumn Exhibition 2019.

Click HERE, scroll down, and take a 3D Tour."

Photocredit: I DO ART Agency

Using Format