Together with Aarhus Artspace, my film Ég og þú og við  (I and you and us) was exhibited on the 6th of june, 2021. Curated by Lea Emilie Hansen and interpreted by Astrid Olling

Video Installation (13:15 min). 
Materials: Underwater sound, 8mm archived childhood film, mini DVD's, text that is spoken by the artist, a clip from Youtube, bottles, scent, hair, nature from Hveragerði, Iceland, sand and dirt, stones, moss, water and fabric. 

(DK) Tekst skrevet af kurator, Lea Emilie Hansen

Hvem er jeg, og hvor kommer jeg fra? Har jeg efterladt mit ophav, skødesløst glemt det kød som jeg kommer fra?
Oprindelsen og forholdet til sin moder, både moderkroppen og moder jord, kommer under kærlig behandling i María Kristín Antonsdóttirs videoværk Ég og þú og við. Der gives og tages i et forhold, og hvornår har man taget for meget og givet for lidt? Det evige bånd mellem ens krop og dens ophav er til at tage og føle på i dette værk. Der flyder liv begge veje mellem de to, og María Kristín Antonsdóttir har i arbejdet med dette videoværk og til installationen heraf valgt at opsøge sin oprindelse for at blive klog på denne relation gennem arkivklip, dufte og materialer fra hjemegnen.
Billedkunstner María Kristín Antonsdóttir er født i 1990 i Island, men er bosiddende i København siden 2013. Hun studerer bachelor i de skønne kunster på Bergens Kunstakademi. Hendes arbejde spænder over forskellige medier, men hovedsageligt i fotografi og video. Arbejdet udspringer ofte fra arkiver, hvor kombinationer af både fysiske, sensoriske og mentale komponenter herfra kommer i spil. Hun bruger sit eget familiearkiv og undersøger den påvirkning, det har på éns opfattelse af fortiden og hvordan ens minder og fortællinger kan påvirke éns virkelighed. Med udgangspunkt i hendes personlige eksistens i verden fordyber María Kristín Antonsdóttir sig i en undersøgelse af eksistentielle spørgsmål gennem sin praksis.

Tekst by @leaemiliekatalog @kongleo__

Text written by curator, Lea Emilie Hansen

e. Who am I, and from what have I come? Did I leave behind my kin and carelessly forget the blood that is mine? One's origin and the relation to one's mother, both the mothering body and Mother Earth, are being taken into dear consideration in María Kristín Antonsdóttir's video installation Ég og þú og við. A relationship contains giving and taking: when did one take too much and forget to give back? An eternal bond which flows between the body and its mothering body becomes tangible in this work. Life runs back and forth between the two, and María Kristín Antonsdóttir has in the process with the video returned to her origin to learn through archive footage, scents and materials from the home land.
María Kristín Antonsdóttir is born in 1990 and raised in Iceland, living in Copenhagen since 2013. She is currently studying for a Bachelor Degree in Fine Arts at Bergen Art Academy. She is a visual artist working across different media, but mainly unfolding from the medium of photography and video. Interested in the archive, she works with combinations of both physical, sensual and mental components of it. She uses her own family archive, examining the affect it has on one's understanding of the past, and how memories and narratives can affect one's reality. Exploring existential questions through her practice, the starting point for her work is her personal existence in the world.

©Søren Vendelbo

Ég og þú og við  interperated by Astrid Olling 

(DK)

Børnene i poolen. De plasker vildt. Solen er et bredmasket net på vandet. Det gynger kraftigt.
Barnets våde hår er fasthold foran ansigtet af dykkerbrillerne. Det er ligeglad. Barnet synger på Pappi, der filmer. 
Babyen med badehætte. Morens tørre hår. Så højt skvulper vandet ikke. 
Barnet er det som tager plads. Moren viger. Noget andet viger for moren. 
,,
Horisonten bag havet. Skumbåndene parallelt med den.
Barnet graver efter fugtigt sand. Det bygger knæskallerne tykke. Ryggen og armene er allerede dækkede. Det må ikke være for fugtigt, så falder det af. Det må ikke være for tørt, så falder det af. Det kan hjælpe at klappe på det. 
Moren siger barnets navn og det vender sig. Det er ikke noget i barnets blik, som anerkender, at moren ser sandet på kroppen.  
I spanden er der sand og vand. Sandet skiller fra vandet som olie gør. Det er ikke så forskelligt. 
Hvis man rører hurtigt rundt, bliver indholdet én masse. Som den bolsjestribede snurretop bliver lyserød. 
Så regner det. Barnet viger for regnen. 
En anden dag bader det. 
,,
”Ligner det ikke en fugl eller en frø? Det lige her. Et øje.”
,,
Stenene
Det måbende barn
,,
Vi erfarer noget fordi vi ved det. Og vi ved noget fordi vi erfarer det f.eks. når man bliver filmet bør man fortælle hvad man laver, f.eks. hvis man klemmer pool-termometeret viser den en højere temperatur, f.eks. dyr man spiser hedder kylling, f.eks. om sommeren stikker græsset mod håndfladerne og når man skal fra bro til håndstand skal man passe på ikke at sparke benene for hårdt op i luften, så man tipper forover, f.eks. enten er man barn eller harbarn, f.eks. i badet er halskæden kold mod huden og shampoo skummer 
Vi ved noget fordi vi erfarer det. Vi erfarer noget fordi vi ved det f.eks. man føler sig ren når man har været i bad, f.eks. kys er kærlige, f.eks. enten er man barn eller har barn
,,
Gyngestativet. Det hænger fra græsset som armgang. Barnet bruger benene til at skovle luft ind under sig. Sædet optegner et segment af en cirkels periferi, centrummet på stativet.  Luften viger for barnet.
,,
Barnet med den løse knold. Det går i bro. Verden er på hovedet. Det hænger fra græsset som armgang.  Lårene lyser i solen.
,,

Using Format